Hvem er det Identifikation af gamle fotografier


Dette website er oprettet for at jeg kan lægge alle mine gamle scannede fotografier på nettet, og forhåbentlig med din hjælp få nogen af personerne på billederne identificeret.
Først og fremmest er naturligvis mine egne gamle familiefotos. Ud over dem, er her dog også mange andre billeder. Det er nogen jeg har købt eller fået foræret. Enten enkelte billeder, eller hele albums.
Alle fotografier er fra før 1925.

© Philip Holm Kofoed 2014